دروس موجود در این دوره :
- متریال داخلی 
- سبک شناسی 
- متره برآورد (آنالیز اجرایی)
- sketch up
- چیدمان در دکوراسیون داخلی (design studio)