چگونه با خیال‌پردازی معمار داخلی بهتری بشویم؟

 

ایده‌پردازی و ارائه راه حل های مطلوب پس از فهم دقیق برنامه عملکردی، شناخت سایت، برنامه‌ریزی فیزیکی مطلوب و شناسایی نیازها و خواسته‌های فرم و فضای جدید صورت می‌گیرد. از این رو معمار داخلی پس از رویارویی با مسئلۀ طراحی و توجه به جوانب کار، در پی حل مسئله، اندیشیدن را آغاز می‌کند و بارها و بارها به کمک تجسّم و خیال‌پردازی به آفرینش‌گری در ذهن خود می‌پردازد و پاسخی برای موضوع پروژه در نظر می‌گیرد. بدین ترتیب معمار داخلی مرتباً مسئله را در ذهن خود پیش می‌برد و در جهان خیال خود آن را می‌آزماید. از این رو شاید بتوان چنین گفت که فرایند معماری داخلی  با تجسم و خیال‌پردازی آمیخته است به طوری‌که لازمۀ پیمودن صحیح مسیر فرایند معماری داخلی، توانایی خیال‌پردازی و تفکر عمیق است. در واقع معمار داخلی بایستی ضمن شناخت عمیق موضوع معماری داخلی، معیارها و شرایط موجود را با هم درآمیزد و پس از درونی‌سازی آن‌ها، راه حل مطلوب را ارائه دهد.
 

تاثیر خیال در فرایند معماری داخلی , مجتمع فنی تهران

🔸 تاثیر خیال در فرایند معماری داخلی

به طور کلی معماری در همه حال حامل معنا و فراتر از فراهم آوردن سرپناه است. معماری به ما اجازه می‌دهد تا بیندیشیم و تخیل کنیم. رویاهای ما همواره در مکان شکل می‌گیرد و فهم ما از خودمان و دیگران بدون معماری ممکن نخواهد بود. معماری اصیل، زمینه و بستر رشد روحی و روانی انسان را فراهم می‌سازد. او را به دنیای درون فرا می‌خواند. جهان اندیشه و خیال او را از آن خود می‌سازد و تأمل در جهان را برایش به ارمغان می‌آورد. بر همین اساس، فرایند معماری داخلی، زمانی می‌تواند اصالت یابد که از جهان خیال معمار داخلی نشأت بگیرد و بر جهان خیال مخاطبان اثر، چیره شود و آنان را تسخیر نماید.
 

🔸 مفهوم خیال
در تعریف خیال آن را ماهیتی پایان ناپذیر و خودتکثیر معرفی می‌کنند. برای تعریف خیال در حوزه معماری داخلی گونه‌های مختلفی از آن را برمی‌شماریم که هر یک در روند فرایند  معماری داخلی تأثیرگذار است.
 
🔹 خیال فردی
بیش‌ترین اثرگذاری در فرایند  و معماری داخلی مربوط به خیال فردی معمار داخلی است. معمار داخلی در جهان خود به چیزی می اندیشد که نیست یا شاید چیزی که برای زمانی طولانی در او وجود داشته اما نمود بیرونی نیافته است. تصویر ذهنی معمار داخلی که برگرفته از تجربیات، خاطرات و رویاهای اوست و می‌تواند متناسب با موضوع معماری داخلی بروز یابد همگی در ارتباط با درونیات اوست. بدیهی است که هر چه تجربۀ زیسته معمار داخلی غنی‌تر باشد و تصویر روشنی در ذهن او موجود باشد در مواجه با مسئله معماری داخلی، بهتر عمل می‌کند. معمولاً از جمله توصیه‌هایی که معماران در سالهای ابتدایی ورود به این حرفه و یا در زمان تحصیل با آن مواجه می‌شوند و از زبان مفاخر و معماران برجسته می‌شنوند؛ سفر کردن به مکان های مختلف و آشنایی با فرهنگ‌های متفاوت است. و یا پیرو همین بحث همواره تماشای فیلم یا عکس‌های مختلف توصیه می‌شود. اهمیت این موضوع در به دست آوردن تجربه‌های مختلف و توسعۀ آرشیو ذهنی است. در واقع آن چه جهان خیال معمار داخلی را گسترش می‌دهد همین تجربه‌های کوچکی است که رفته رفته به دست می‌آید و او را قادر می‌سازد با مراجعه به خاطرات، رویاها، گرایشات و به طور کلی درونیات خود طرحی منحصربفرد ارائه دهد.
 

خیال جمعی , مجتمع فنی تهران

🔹 خیال جمعی
هنگامی که معمار داخلی فرایندی را در دستیابی به محصول مورد نظر طی می‌کند همواره جامعه مخاطبِ اثر را در نظر دارد و می‌کوشد با توجه به مجموعه‌ای از خیال‌های فردی شاعرانه، اجتماعی، سیاسی و … آنها را بپذیرد، مجسّم کند و پرورش دهد. به بیان ساده‌تر معمار داخلی در مواجهه با کاربران فضا بایستی به شناخت نسبی از آنان دست یابد بنابراین بهتر است به درونیات آنان راه یابد و فضایی را در پاسخ به تمایلات کاربران معماری داخلی کند. لذا با مجموعه‌ای از خیال‌های فردی پیوسته روبروست که در کیفیت طرح اثرگذار است.
 
🔹 خیال داستانی
معمار داخلی مجموعه‌ای از سناریوها را طراحی می‌کند و برای معماری داخلی صحنه، اجزا را از کل تا جزء بر اساس یک چیدمان ذهنی، کنار هم قرار می‌دهد. خیال داستانی می‌تواند در گام‌های ابتدایی فرایند معماری داخلی به میان آید و یا در مراحل بعدی ظاهر شود اما به هر روی وجود خیال داستانی در معمار داخلی انکارناپذیر است. در واقع معمار داخلی بر مبنای برداشت خود از مسئله معماری داخلی و مطالعاتی که انجام می‌دهد؛ سناریو طرح را بر اندیشه خود جاری می‌سازد. این کار موضوع را در نظر معمار داخلی ملموس‌تر جلوه می‌دهد و آن را با دنیای درونی او هم‌ساز می‌کند؛ بنابراین خیال داستانی جزئی جدانشدنی از تفکر معماری داخلی در طی فرایند محسوب می‌شود.
 
🔹 خیال زمینه( خیال محیط)
گونه‌ای از خیال است که معمار داخلی در برخورد با سایت پروژه آن را تجربه می‌کند. پیام مخابره شده از محیط امری منحصربفرد و وابسته به طرح است که فرد پس از رویایی با محیط در مقام معمار داخلی آن را تفسیر می‌کند.
خیال ماده: نوع نگاه هنرمندان و معماران داخلی نسبت به مصالح، بر مبنای گرایشات و برداشت‌های شخصی خود، متفاوت است. اما به طور کلی مصالح به عنوان عاملی اثرگذار بر فرم و ماهیت ایده از آغاز ایده‌پردازی تا هنگام اجرای آن همواره در پس زمینه خیال معمار داخلی حاضر است و به تدریج  نقش پررنگ‌تری نیز ایفا می کند. چرا که در نهایت این مصالح است که اندیشه معمار را عینیت می بخشد و به همگان معرفی می کند.
حال پس از آشنایی با گونه های مختلف خیال به بررسی خیال فرد در جایگاه معمار داخلی و نقش آن در فرایند معماری داخلی می پردازیم.
 

خیال معمار داخلی , مجتمع فنی تهران


🔸 خیال معمار داخلی

بدیهی است که معماری داخلی، به سبب فرایندی که مبتنی بر اندیشه است و منجر به خلق اثر بدیعی می‌شود؛ با خیال معمار داخلی رابطه تنگاتنگی دارد. هیچ معمار داخلی حضور خیال و تجربه آن در طول فرایند معماری داخلی را انکار نمی‌کند. اما آن‌چه موضوع را کمی پیچیده می‌کند؛ تغییر مداوم نقش خیال در جای جای فرایند معماری داخلی و  نوع ارتباط هر معمار داخلی با جهان درونی خود است.
تجربه فردی، تصویر ذهنی، باورها و تمایلات شخصی، برداشت‌ها و نگرش‌های منحصر بفرد و… همگی از جمله عناصری هستند که درونیات فرد را شکل می‌دهند و هر کدام می‌توانند بر تفکر معماری داخلی و راه حل‌های ارائه شده از سوی معمار داخلی تأثیرگذار باشند. در واقع اثر بدیع به فراخور این تمایزهاست که شخصیت پیدا می‌کند و از دیگری تفکیک می‌شود. و این همان دنیای ذهنی معمار داخلی است که اغلب نقش آن نادیده گرفته می‌شود.
از لحظه‌ای که معمار داخلی دغدغه آفرینش چیزی را در خود احساس می‌کند تمام وجود او در تکاپو و تقلا قرار می‌گیرد و این سرگشتگی تا دستیابی به ایده مطلوب ادامه دارد. شرح ویژگی‌های خیال و این‌که در خیال هر کس چه روی می‌دهد دشوار و به نوعی دور از انتظار است؛ اما در توصیف وضعیت معمار داخلی به هنگام مواجهه با مسئله و در طول فرایند معماری داخلی می‌توان چنین بیان کرد که معمار داخلی در فرایند معماری داخلی، فضای فیزیکی و فضای خیالی را هم‌زمان تجربه می‌کند و به تجربه‌ای درهم آمیخته دست می‌یابد. در واقع می‌توان گفت در آفرینش هنری، معمار داخلی درجات مختلفی از خیال را تجربه می‌کند، که شامل موارد زیر می‌باشد.
 
🔹 خیال بازآفرین
معمار داخلی چیزی را که قبلاً دیده و تجربه کرده است در خیال خود عیناً تجسم می‌کند. این ساده‌ترین بهره‌گیری معمار داخلی از خیال است. در این حالت معمار داخلی تصاویر ذهنی خود را مرور می‌کند و گزینه‌ای که بیش‌ترین شباهت و هم‌خوانی را با موضوع طرح دارد، عیناً بازسازی می‌کند.
 
🔹 تصرف در خیال بازآفرین
در این مرحله معمار داخلی تصاویر ذهنی خود را به عنوان داده و مواد خام فرایند معماری داخلی به کار می‌گیرد و بدون هیچ محدودیتی در آنها تصرف می‌کند.
 
🔹 آفرینش خیال
این مرحله ابداعی‌ترین فعل خیال است از این رو معمار داخلی، درون مایه‌های خود را به کار می‌گیرد تا تصویر و قالبی مناسب برای بیان افکار و ذهنیات درونی خود بیافریند.
 

محصول خیال , مجتمع فنی تهران

🔹 محصول خیال
در این یادداشت، خیال را به مثابه یک نیروی مولد سازنده در نظر گرفتیم که محدودیت‌های زمانی و مکانی در آن جایی ندارد. پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که محصول خیال چیست و چه شکلی دارد؟ در واقع معمار داخلی در ذهن خیال‌پرداز خود به دنبال یک پاسخ است که می‌تواند در قالب یک اندیشه، یک صورت، یک بنا یا یک محصول نمایان شود. او برای یافتن پاسخ، میان واقعیات موجود در دنیای بیرون، و دیده‌ها ، شنیده‌ها و گرایشات خود در جهان درون در رفت و آمد است و مرتباً به تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده‌ها در فرایند معماری داخلی می‌پردازد. اما تمامی این اتفاقات در یک چرخه تکرار می‌شود، یک مدار آفرینشی، که مدام در گردش و دگرگونی است.
آنچه در فضای خیال آفریده می‌شود، می‌تواند یک طرح، ویژگی‌ها و کیفیت‌هایی از آن و یا صرفا معنای اثر باشد. مرحلۀ بعد، انتقال این محصول به بیرون و در نهایت به فضای فیزیکی است. در این بین معمار داخلی در پی یافتن یک قالب بیرونی است که بیانگر اتفاقات درونی باشد. هنگامی که تصویر ذهنی هنرمند در قالب مادی بر روی بوم، یا در پیکرۀ منسجم یک تندیس، یا حجمی تعریف شده از مصالح، نمایان می‌شود این اتفاق کمال آفرینش خیال و محصول آن است.
 
 
در پایان باید اضافه نمود که معماری داخلی فرایندی است که در بستر خیال روی می‌دهد و تا اندازه‌ای با درونیات معمار داخلی در تعامل است. فضای خیال در هر فرد ساختاری منحصربه فرد دارد. مؤلفه‌های شکل دهندۀ خیال معمار داخلی، ریشه در هویت او دارند؛ خاطرات، تجربه‌های زیسته، تصاویر ذهنی، باورها، نگرش‌ها و … مجموعه‌ای از تمامی این مؤلفه‌ها هستند که به دنیای خیال او شکل می‌دهد. شاید آگاهی از جهان خیال معماران داخلی موفق و اینکه بدانیم در ذهن آنان چه می‌گذرد چندان آسان نباشد اما همواره می‌توانیم با کسب تجربه‌های گوناگون، سفر به مکان‌های مختلف، مطالعه متون و منابع مرتبط با معماری داخلی، مشاهده و تأمل در آثار بزرگان، تماشای فیلم‌های موفق در معماری داخلی و صحنه‌سازی متناسب با موضوع و … بر فضای خیال خود اثرگذار باشیم و جهان درون خود را غنی سازیم. بدین ترتیب دنیای درونی ما وسعت می‌یابد و خیال ما به مجموعه‌ای از تجارب متنوع بدل می‌شود که همواره می‌تواند در فرایند معماری داخلی یاری‌گر ما باشد.


🖋 به قلم مجید یگانه
کاری از تیم رسانه مجتمع فنی تهران نمایندگ ونک

 
-------------------------------
معماری , دکوراسیون داخلی , طراحی داخلی , آموزش معماری , مجتمع فنی تهران , مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک , دوره , آموزش

 
🎯برخی آموزش های دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی مجتمع فنی ونک🎯
 

☎ یا با شماره تلفن   ۰۲۱۸۸۸۸۹۷۹۶ داخلی 115 تماس بگیرید. 
🌍 ونک، نرسیده به میدان ونک، خیابان شانزدهم، مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک